HFR Secretarieel Management

Het bedrijfsleven krijgt door toenemende individualisering en fluctuaties op de afzetmarkt steeds meer behoefte aan flexibele arbeidsinzet. Daarnaast neemt de vraag naar goed gekwalificeerd personeel toe.
HFR Secretarieel Management (h)erkent deze behoeftes en biedt bedrijven incidentele en structurele secretariële en administratieve ondersteuning waarbij kwaliteit, flexibiliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Telefoonservice
  • Receptieservice
  • Secretariaatsservice
  • Notuleerservice
  • Flexteam
  • Werving en selectie toppers

Wij werken volgens uw procedures en geven desgewenst advies voor verbetering. Het werkveld van HFR Secretarieel Management is bijzonder breed. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe uitdagingen.